Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwaty Lasów Janowskich

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Jako, że Lasy Janowskie są obszarem o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski funkcjonują różnorodne formy ochrony przyrody. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zostały otoczone ochroną prawne i uznane za rezerwaty przyrody.

W Lasach Janowskich znajduje się 6 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 4347,87ha, co stanowi 13,7% powierzchni nadleśnictwa.

Są to rezerwaty:

1. Lasy Janowskie

2. Szklarnia

3. Imielty Ług

4. Jastkowice

5. Łęka

6. Kacze Błota