Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwat Lasy Janowskie

Rezerwat „Lasy Janowskie” stanowi cenny obiekt głównie z uwagi na wartości historyczne. Obejmuje swym zasięgiem jedno z największych partyzanckich pól bitewnych z okresu II wojny światowej.

We wschodniej części rezerwatu, w obrębie Porytowego Wzgórza znajduje się pomnik dłuta B. Chromego, upamiętniający te wydarzenia, cmentarz partyzancki, ogrodzenia byłych mogił partyzanckich, ślady okopów i stanowisk ogniowych. Cennym elementem kulturowym w rezerwacie są pozostałości infrastruktury kolejki leśnej – drewnianego mostu i nasypu kolejki.

Niektóre fragmenty omawianego rezerwatu prezentują wysokie wartości krajobrazowe.  Należą tu malownicza dolina rzeki Branwi i  Bukowej oraz torfowiska i łańcuchy wydm.