Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Janów Lubelski

Lasy Janowskie stanowią zachodnią część Puszczy Solskiej, zwartego kompleksu leśnego obejmującego łącznie aż 124 tys. ha i zaliczanego do najbardziej rozległych w Polsce. Ciągnie się on od brzegu Wisły w okolicach Borowa aż do granicy państwa w rejonie Hrebennego. Mierząc w linii prostej to – bagatela – ponad 140 km.

Powierzchnia Nadleśnictwa Janów Lubelski wynosi 31 566,37 ha. Dominują tu siedliska borów i borów mieszanych (79 %). Pozostała część to siedliska lasowe ze znacznym udziałem lasów mieszanych wilgotnych.

Fantastyczne „morze lasów" pokrywa teren stosunkowo płaski, poprzecinany dolinami rzek i pasmami wyniesień wydmowych. 

W krajobrazie borów, zdominowanych przez sosnę odnaleźć możemy wyspowe fragmenty jedlin i lasów mieszanych. W wielu miejscach wiek drzewostanów  wynosi ponad sto lat (przeważają drzewostany w wieku 71-100 lat).

W Lasach Janowskich sosna znakomicie dostosowała się do miejscowych warunków. Wytworzyła ona tzw. ekotyp sosny puszczańskiej, który dobrze znosi ocienienie, ma płaski system korzeniowy, osiąga duże przyrosty roczne i łatwo odnawia się w sposób naturalny. Dzięki tym cechom sosna solska stanowi niemal 84% drzewostanów w Nadleśnictwie Janów Lubelski.

Wśród borów sosnowych, w miejscach o nieco wyższej żyzności gleby rośnie jodła (6,68% powierzchni). Podmokłe zagłębienia terenowe zajmuje olsza, która tworzy piękne, szczególnie wiosną, olsy.

Krajobraz tutejszych lasów  urozmaicają liczne stawy rybne, których jest tu prawdziwa mnogość – zajmują aż 2000 ha. W bilansie wodnym mają udział liczne rzeki: Bukowa, Branew, Biała, Dębowiec  i Łukawica z dopływami. Rozbudowana jest też sieć rowów i kanałów. Region obfituje ponadto w rozległe torfowiska, bagna, wyniesienia wydmowe, a także w malownicze doliny rzeczne.