Projekt "Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej powiązanych z terenem arboretum leśnego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Nadleśnictwie Janów Lubelski"

Arboretum Nadleśnictwa Janów Lubelski położone jest na terenie gminy Janów Lubelski wchodzącej w skład obszaru funkcjonalnego o specjalizacji turystycznej, w sąsiedztwie Parku Rekreacji Zoom Natury, który corocznie odwiedza około 60 tys. turystów. Obszar w skali regionu wyróżnia się ilością obiektów noclegowych ok. 24 % wszystkich obiektów w woj. lubelskim (2014r.).