Położenie

Geograficznie Nadleśnictwo Janów Lubelski położone jest między 50033’59,80” a 50054’39,80” szerokości geograficznej północnej i 2202’37,00” a 22040’50,30” długości geograficznej wschodniej. Na mapie administracyjnej kraju zajmuje południowo-zachodnią część województwa lubelskiego i północno-wschodnią części województwa podkarpackiego.

Galeria zdjęć

W Lasach Janowskich, mimo pozornej monotonii krajobrazu Równiny Puszczańskiej, spotykamy wręcz mozaikę terenów podmokłych i suchych. Łąki śródleśne i rozległe torfowiska sąsiadują z piaszczystymi wydmami porośniętymi lasem, towarzyszą im kompleks stawów , z których część stopniowo zanika. Stwarza to warunki dla życia wielu gatunków roślin o bardzo zróżnicowanych wymaganiach, co czyni Lasy Janowskie jednym z ciekawszych miejsc w Polsce dla miłośników botaniki. W tutejszych lasach odnajdziemy 870 gatunków roślin naczyniowych, obok pospolitych jest tu wiele roślin rzadko spotykanych. Największą grupę stanowią rośliny związane z borami sosnowymi i torfowiskami. Rosną na mało żyznych glebach, które przeważają na tym terenie.

Historia

Lasy Janowskie obejmują środkową część Puszczy Solskiej, stanowiącą jeden z najbardziej rozległych i zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Zachowaniu tak wielkiego obszaru leśnego sprzyjały czynniki przyrodnicze i gospodarcze. Z czynników przyrodniczych decydujące znaczenie miały ubogie i średnio żyzne siedliska, często podmokłe, co czyniło te tereny mało przydatnymi dla osadnictwa i rolnictwa, w przeciwieństwie do sąsiadującego z Puszczą Solską Roztocza.