Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie

Arboretum Nadleśnictwa Janów Lubelski położone jest na terenie gminy Janów Lubelski wchodzącej w skład obszaru funkcjonalnego o specjalizacji turystycznej, w sąsiedztwie Parku Rekreacji Zoom Natury, który corocznie odwiedza około 60 tys. turystów. Obszar w skali regionu wyróżnia się ilością obiektów noclegowych ok. 24 % wszystkich obiektów w woj. lubelskim (2014r.).

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie funkcjonalności arboretum leśnego i ukazanie walorów obszaru cennego przyrodniczo. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

 • opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności
 • wykonanie 10 obiektów:
  • Kolekcja roślin boru bagiennego i torfowiska;
  • Kolekcja roślin wodnych i przywodnych;
  • Pomost widokowy w podszycie drzew;
  • Strefa edukacji przyrodniczej dzieci;
  • Kolekcja drzew i krzewów rodzimych;
  • Zaczarowana dąbrowa;
  • Ogród sensoryczny;
  • Laboratorium leśne;
  • Ostoja i punkt obserwacji ptaków;
  • Polska łąka kwietna;
  • Przebudowa drogi dla rowerów (Jakubowska Droga) o dł. 2650m,
  • Infrastruktura uzupełniająca energooszczędne oświetlenie, monitoring, rozwiązania ICT.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt turystyczny dotyczący turystyki przyrodniczej. Grupą docelową są turyści, grupy szkolne, studenci, grupy naukowe (również osoby starsze i niepełnosprawne - projekt będzie oferował szereg rozwiązań w tym zakresie m.in. ogród sensoryczny).

Wartość całkowita projektu: 4 150 484,25 zł

Dofinansowanie UE: 2 882 525,68 zł

Wydatki kwalifikowalne:  3 391 206,70 zł

Nr umowy o dofinansowanie: RPLU.07.03.00-06-0005/17-00 z dnia 13.03.2019r.