Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny to jedna z form ochrony przyrody polegająca na zabezpieczeniu ekosystemów o niewielkiej powierzchni mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej m.in. naturalnych zbiorników wodnych, śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych, kęp drzew i krzewów, bagien, torfowisk czy wydm.

Na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski znajduje  się 10 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 11,59 ha. Wszystkie zostały powołane Rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 25.06.1998r. (znowelizowanym Rozporządzeniem Nr 162 Wojewody Lubelskiego z dnia 19.07.2002r. ).

Tutejsze użytki ekologiczne stanowią w większości śródleśne bagna oraz obszary torfowisk i zabagnionych łąk porośniętych olszą, brzozą, kruszyną i wierzbami.