Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulaminy korzystania z obiektów edukacyjno - turystycznych na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski

ZARZĄDZENIE NR 52

Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski

z dnia 26 czerwca  2020 roku

N.0210.52.2020

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski.  

Na podstawie art. 35 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 6) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski regulaminy korzystania z obiektów edukacyjno – turystycznych:

  • Regulamin korzystania z kwatery myśliwskiej „Cegielnia”.
  • Regulamin korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów oraz Miejsc Odpoczynku w Nadleśnictwie Janów Lubelski.
  • Regulamin korzystania ze szlaków pieszych i rowerowych w Nadleśnictwie Janów Lubelski.
  • Regulamin korzystania ze Szlaku Nordic Walking w Nadleśnictwie Janów Lubelski.
  • Regulamin korzystania ze Skansenu Kolejki Wąskotorowej.
  • Regulamin korzystania z Siłowni Zewnętrznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. W załączeniu treść poszczególnych regulaminów.

W załączeniu:

Załącznik nr 1. Regulamin korzystania z kwatery myśliwskiej „Cegielnia” 

Załącznik nr 2. Regulamin korzystania z Miejsc Postoju Pojazdów oraz Miejsc Odpoczynku w Nadleśnictwie Janów Lubelski

Załącznik nr 3. Regulamin korzystania ze szlaków pieszych i rowerowych w Nadleśnictwie Janów Lubelski

Załącznik nr 4. Regulamin korzystania ze Szlaku Nordic Walking w Nadleśnictwie Janów Lubelski

Załącznik nr 5.. Regulamin korzystania ze Skansenu Kolejki Wąskotorowej.

Załącznik nr 6.. Regulamin korzystania z Siłowni Zewnętrznej.