Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagrożenie pożarowe

Ludzie odpowiadają za ponad 90% pożarów lasu. Największe zagrożenie pożarowe lasu występuje w okresie wczesnej wiosny i lata.

Wiosną w lesie występuje duża ilość materiałów łatwopalnych: opadłe listowie, chrust, sucha roślinność dna lasu. W miarę rozwoju roślinności runa leśnego zagrożenie pożarowe lasu maleje. W miesiącach letnich trwa pełnia wegetacji roślin, jednak utrzymujące się wysokie temperatury i brak opadów powodują wysychanie ściółki oraz roślinności dna lasu - wystarczy iskra aby spowodować pożar. Okres jesienny z niższymi temperaturami i na ogół większymi opadami charakteryzuje się mniejszym zagrożeniem pożarowym.

Lasy Nadleśnictwa Janów Lubelski zaliczone są do II kategorii zagrożenia pożarowego. Zagrożenie pożarowe w nadleśnictwie kształtują następujące czynniki:

  • przeważający udział drzewostanów sosnowych;
  • duży udział siedlisk borowych;
  • istniejąca sieć szlaków komunikacyjnych;
  • wzmożony ruch turystyczny.

    Na podstawie wilgotności ściółki, wilgotności powietrza oraz współczynnika opadowego Nadleśnictwo Janów Lubelski określa aktualny stopień zagrożenia pożarowego dla strefy nr 36. W okresie od kwietnia do września o godz. 9:00 oraz 13:00 pomiary dokonywane są codziennie.

Wyróżnia się następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasu:

 0 - brak zagrożenia,

 I - zagrożenie małe,

II - zagrożenie średnie,

III - zagrożenie duże.

Nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10 %.

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego na terenie RDLP Lublin

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=67

Mapa zagrożenia pożarowego w lasach

http://www.ibles.waw.pl/bazy/pozary/index.php

Mapa okresowych zakazów wstępu do lasu

http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/map.aspx

Jeśli zauważysz w lesie pożar jak najszybciej poinformuj odpowiednie służby!

Zadzwoń pod numer 998 lub 112.

Informacje możesz przekazać również do Nadleśnictwa Janów Lubelski przy którym w okresie zagrożenia pożarowego działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD).

tel. 795 519 383 lub (15) 8720072