Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu polega na korzystaniu z jego zasobów poprzez pozyskiwanie surowca drzewnego, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskiwaniu choinek, eksploatacji kopalin i wielu innych.

Korzystanie z darów lasu musi przebiegać w taki sposób, aby nie naruszyć jego trwałości  i możliwości naturalnego odtwarzania, a zarazem zaspokoić zapotrzebowanie na jego zasoby.

W leśnictwie głównym celem użytkowania lasu jest pozyskanie drewna.
W Nadleśnictwie Janów Lubelski pozyskuje się każdego roku ok. 163 tys. m3 drewna. Ilość drewna możliwa do pozyskania jest określona na okres 10 lat w planie urządzenia lasu. Jest to tak zwany etat cięć. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu". Pozyskane drewno pochodzi z cięć rębnych, czyli wycinania drzewostanów "dojrzałych" oraz cięć pielęgnacyjnych (trzebieży) polegających na wycinaniu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu.

W Nadleśnictwie Janów Lubelski na lata 2020-2029 przewidziane jest pozyskanie drewna w  ilości nie większej niż 1 633 833 m3 grubizny netto. W tym:
•    etat cięć użytków rębnych  – 968 395 m3 grubizny netto,
•    etat cięć użytków przedrębnych – 665 438 m3 grubizny netto.
Drewno pozyskane w nadleśnictwie trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych. O możliwościach zakupu drewna w nadleśnictwie można dowiedzieć się na stronie Sprzedaż drewna, sadzonek i choinek.

Warto wiedzieć
Prace związane z pozyskaniem drewna należą do szczególnie niebezpiecznych. Dlatego też na powierzchni, na której trwa ścinka drzew zabronione jest przebywanie osób nieuprawnionych. Gdy wędrując po lesie usłyszymy głos pilarek i zobaczymy tablicę "ZAKAZ WSTĘPU - ŚCINKA DRZEW" powinniśmy się oddalić, aby nie ulec wypadkowi.