Wydawca treści Wydawca treści

Oferta Edukacyjna Nadleśnictwa Janów Lubelski

W oparciu o Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa, na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski, „Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Janowskie" prowadzona jest edukacja leśna społeczeństwa, której celem jest promocja wielofunkcyjnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są:

1.    w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie"

2.    na ścieżkach przyrodniczo-leśnych:

  • ścieżka przyrodnicza w Arboretum przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej
  • ścieżka edukacyjna w Rezerwacie Przyrody Szklarnia
  • ścieżka w Rezerwacie Imielty ług

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikiem prowadzącym edukację – Panią Małgorzatą Szkutnik - kontakt: - tel. (15)8 724 244, tel. kom.  694 497 359, e-mail:malgorzata.szkutnik@lublin.lasy.gov.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !