Lasy nadleśnictwa

Lasy Janowskie stanowią zachodnią część Puszczy Solskiej, zwartego kompleksu leśnego obejmującego łącznie aż 124 tys. ha i zaliczanego do najbardziej rozległych w Polsce. Ciągnie się on od brzegu Wisły w okolicach Borowa aż do granicy państwa w rejonie Hrebennego. Mierząc w linii prostej to – bagatela – ponad 140 km.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie

W 1994 r. na terenie Nadleśnictwa Janów powołano Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) Lasy Janowskie. Powstał na obszarze jednego tylko, za to liczącego blisko 31,6 tys. ha nadleśnictwa (pod względem powierzchni zaliczanego do jednego największych w kraju. Jest to obecnie jeden z 25 Leśnych Kompleksów Promocyjnych w kraju.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.