Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na obszarze działania Nadleśnictwa Janów Lubelski jest prowadzona według opracowanego Wieloletniego Planu Łowieckiego oraz rocznych łowieckich planów hodowlanych. Każdego roku w Nadleśnictwie Janów prowadzona jest inwentaryzacja zwierzyny.

Jej wyniki dają obraz wielkości i kierunków zmian w poszczególnych populacjach zwierząt. Dzięki bardzo dogodnym warunkom bytowania w Lasach Janowskich występuje jeleń europejski, sarna, dzik, lis, jenot, spotkać można bobra, wydrę i całą gamę innych zwierząt. Specyficzne warunki, typowe dla rterenów puszczańskich sprawiają, że występują tu wilki.
Piękno naszych lasów oraz bardzo urozmaicony krajobraz daje możliwość wspaniałego wypoczynku oraz polowań w OHZ Lasy Janowskie. Celem funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny jest między innymi doskonalenie efektywności gospodarowania populacjami zwierząt dziko żyjących.

Kołami Łowieckimi, które dzierżawią teren Nadleśnictwa są:

  • Koło Łowieckie CIETRZEW Jastkowice   - 1 obwód
  • Koło Łowieckie SOKÓŁ Zdziłowice   - 3 obwody
  • Koło łowieckie RUDKI WKŁ Kraśnik   - 1 obwód
  • Koło łowieckie  DĄBROWA BÓR Kraśnik  - 1 obwód
  • Koło łowieckie KNIEJA Stalowa Wola   - 1 obwód
  • Koło łowieckie GŁUSZEC Tarnobrzeg     - 1 obwód
  • Koło łowieckie JANOWSKIE BORY Janów Lubelski - 3 obwody
  • Koło łowieckie DARZ BÓR Janów Lubelski  - 2 obwody

Na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski istnieje możliwość zakwaterowania w Ośrodku Edukacji Ekologicznej lub w leśniczówce Cegielnia, gdzie przy kominku można podzielić się z wrażeniami po polowaniu z innymi myśliwymi.
Zasobne łowiska w puszczańskich ostępach, właściwie utrzymane paśniki, ambony i inne urządzenia łowieckie, komfortowe kwatery, organizacja polowań przez leśniczego ds. łowieckich, liczne trofea myśliwskie zdobyte przez myśliwych z kraju i zagranicy, a przede wszystkim przyroda Lasów Janowskich, są gwarancją udanych łowów i prawdziwej leśnej przygody.
 
                                                                      Zapraszamy!