Wydawca treści Wydawca treści

Lasy monitorowane

MONITORING WIZYJNY NADLEŚNICTWA JANÓW LUBELSKI

Teren zarządzany przez Nadleśnictwo Janów Lubelski będące własnością  Skarbu Państwa, objęty jest nadzorem mobilnych foto pułapek. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywana innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, iż Nadleśnictwo Janów Lubelski, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35, 23-300 Janów Lubelski jest Administratorem Danych w powyższym zakresie.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.