Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Hodowla lasu to jeden z podstawowych działów gospodarki leśnej. Obejmuje całość prac związanych z odnawianiem i pielęgnowaniem lasu.

Hodowla lasu to jeden z podstawowych działów gospodarki leśnej. Obejmuje całość prac związanych z odnawianiem i pielęgnowaniem lasu.

Pierwszymi etapami są selekcja i nasiennictwo, których zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości, najlepszych jakościowo nasion. Kolejnym – szkółkarstwo, które ma za zadanie wyprodukowanie materiału sadzeniowego jak najwyższej jakości. Następnymi etapami są: założenie upraw w ramach odnowień lub zalesień oraz pielęgnacja lasu, aż do momentu dojrzałości.

Do zabiegów hodowlanych zaliczamy:

  • pielęgnowanie gleby, służące ochronie sadzonek przed ujemnym wpływem zagłuszających je chwastów;
  • czyszczenia wczesne w fazie uprawy;
  • czyszczenia późne w fazie młodnika,

Czyszczenia polegają głównie na eliminowaniu wadliwych, niepożądanych, opanowanych przez choroby lub szkodniki domieszek.

  • trzebieże wczesne;
  • trzebieże późne;

Trzebieże mają na celu wybór i popieranie drzew o najlepszej jakości. Odbywa się to przez usuwanie drzew, które utrudniają prawidłowy wzrost drzewom dorodnym.

W momencie uzyskania przez drzewostan dojrzałości, do zadań hodowli lasu należy wykonanie cięć przygotowujących go do ponownego odnowienia.

Z hodowlą lasu jest ściśle związany inny dział leśnictwa-nasiennictwo i selekcja drzew. Ten dział leśnictwa ma na celu zapewnienie najlepszych jakościowo nasion drzew i krzewów do produkcji sadzonek. Pierwszym etapem jest selekcja, czyli wybór drzewostanów o najlepszych cechach.

Zgodnie z rejonizacją nasienną Nadleśnictwo Janów Lubelski znajduje się w makroregionie nasiennym Nr 512/6 oraz w mikroregionie nasiennym Nr 606.

W Nadleśnictwie Janów Lubelski znajdują się liczne drzewostany uznane za nasienne, co świadczy o obecności drzewostanów naturalnych, reprezentujących miejscowe ekotypy. Krajowe znaczenie dla zachowania zasobów genowych posiadają liczne tu (13 obiektów) wyłączone drzewostany nasienne (sosnowe, jodłowe, brzozowe i olchowe) o łącznej powierzchni 80,92 ha.

Największą jednak powierzchnię zajmują Gospodarcze Drzewostany Nasienne, które zajmują powierzchnię 781,53 ha i składają się z: So – 505,65 ha, Św – 8,28 ha, Jd – 151,99 ha, Brz – 14,60 ha, Bk – 34,17 ha, Db.s – 7,27 ha, Ol – 45,71 i Js -8,71 ha.

W lasach Nadleśnictwa znajduje się 55 drzew matecznych.

Dane pochodzą z Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Janów Lubelski na okres 01.01.2020-31.12.2029.