Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikaty przyznane RDLP w Lublinie

Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie tej gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Gospodarka leśna prowadzona przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie poddawana jest certyfikacji od 2002 r. Obecnie RDLP w Lublinie posiada przyznane dwa certyfikaty:

  1. certyfikat FSC® (FSC-C140114) Forest Stewardship Council®
  2. certyfikat PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification.
  •  FSC jest międzynarodową organizacją typu non-profit, założoną w 1993 r. w Meksyku w celu wspierania inicjatyw zmierzających do korzystnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi. Jej działalność skupia się na popularyzacji sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach uwzględniających aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie ze wszystkimi regulacjami prawnymi danego kraju oraz międzynarodowymi traktatami i porozumieniami, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnianie standardów certyfikacji określonych przez FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie posiada certyfikat FSC od  stycznia 2003 roku. W celu zachowania ważności certyfikatu w losowo wybranych nadleśnictwach corocznie przeprowadzane są audyty nadzoru (sprawdzające). Aktualny certyfikat FSC został zarejestrowany pod numerem BV-FM/COC-140114 i jest ważny przez okres 5 lat tj.  w okresie 23.01.2019r. do 22.01.2024r.

  • PEFC jest organizacją pozarządową, której cel to wspieranie zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, która ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy opierają się na międzyrządowych zasadach promowania zrównoważonej gospodarki leśnej. By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania i handlu drewnem muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC. System certyfikacji PEFC funkcjonuje od 1999 r. i jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym systemem certyfikacyjnym lasów w Europie.


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie posiada  certyfikat PEFC od 2012 r., aktualny oznaczony jako PEFC PL 1003:2012v.2. Przyznanie certyfikatu potwierdza trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów.

Aktualnie posiadany certyfikat jest ważny przez do 09.01.2025r. z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników audytu nadzoru.  Są one przeprowadzane corocznie w losowo wybranych nadleśnictwach.

Powyższe certyfikaty obejmują wszystkie nadleśnictwa z terenu RDLP Lublin.