Lista aktualności Lista aktualności

Nowe materiały dotyczące leśnej kolei wąskotorowej w Lasach Janowskich!

Nadleśnictwo Janów Lubelski pragnie serdecznie podziękować anonimowemu ofiarodawcy, który przesłał na adres Nadleśnictwa Janów Lubelski serię fotografii z 1997 roku przedstawiającej tabor leśnej kolei wąskotorowej stojący na dawnej składnicy drewna „Szklarnia” koło Janowa Lubelskiego.

Wówczas leśna kolej wąskotorowa w Lasach Janowskich była już wyłączona z eksploatacji, a część jej taboru pozostawała przez kilka lat w dość odludnym miejscu jakim jest śródleśna składnica drewna. W 1999 roku tabor został przeniesiony do Janowa Lubelskiego i wyremontowany przy pomocy Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych. Obecnie Można go oglądać na stałej ekspozycji w pobliżu budynku nadleśnictwa w Janowie Lubelskim.

Budowę kolei wąskotorowej w Lasach Janowskich rozpoczęto  podczas drugiej wojny światowej. Transport kolejowy przy bardzo słabej sieci drogowej i niedostępności tutejszych terenów leśnych gwarantował szybkie wywiezienie dużych ilości drewna niezbędnych dla niemieckiej gospodarki w warunkach wojennych. W 1941 roku oddano do eksploatacji pierwszy pięciokilometrowy odcinek toru o szerokości 600 mm biegnący z Lipy w kierunku płd.-wsch. Kolej transportowała surowiec drzewny z lasu do tartaku i nasycalni w Lipie, tam też znajdowała się lokomotywownia. W 1943 roku tor kolejki liczy już 20 km dochodząc do miejscowości Łążek.

Dalsze etapy rozbudowy linii mają miejsce  w okresie powojennym. Ostatecznie w 1952 roku tor kolejowy łączy Lipę z Biłgorajem przebiegając przez cały kompleks Lasów Janowskich. Od początku istnienia kolei  eksploatowano tu zarówno lokomotywy spalinowe jak i parowozy. W latach pięćdziesiątych odprawiano dziennie jeden lub dwa pociągi, systematycznie wymieniano tabor na  nowocześniejszy. W 1962 roku rozebrano tor na odcinku Bukowa - Biłgoraj,  pozostała część linii była nadal eksploatowana. Pracowały tu wówczas cztery parowozy typu “Las”, a od początku lat siedemdziesiątych lokomotywy spalinowe typu Wls 50 i V10C.

W 1977 roku rozebrano tor od Bukowej do Szklarni. Pozostała część linii była używana do 1984 roku, a więc do momentu zaprzestania eksploatacji kolei w Lasach Janowskich. Tory zostały całkowicie rozebrane w 1988 r. Pozostały tabor zgromadzono w składnicy Szklarni, gdzie pozostał do 1999 r. kiedy to przeniesiono go do Janowa Lubelskiego i poddano gruntownej renowacji i w 2000 roku udostępniono do zwiedzania.

Przesłane przez nieznanego Darczyńcę fotografie będą wartościowym uzupełnieniem materiałów dotyczących historii kolei wąskotorowej w Lasach Janowskich.

Tą drogą zwracamy się do autora fotografii o udzielenie zgody na ich publikację Jeżeli otrzymamy taką zgodę to zaprezentujemy te unikalne już dzisiaj zdjęcia na naszej stronie internetowej.