Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Janowskie ostoją żubrów

W miniony czwartek, po pięciu tygodniach adaptacji przyszedł czas na otwarcie bram zagrody adaptacyjnej dla żubrów i pełną wolność stada. Tym samym żubry oficjalne zameldowały się jako mieszkańcy Lasów Janowskich!

Ale to nie koniec dobrych wieści! Już w trzecim dniu od uwolnienia, do reszty stada dołączyła krowa z kilkumiesięcznym cielakiem, które opuściły zagrodę tuż po przyjeździe wybrając wolność wcześniej niż planowano. Tutejsza subpopulacja największych ssaków Europy tworzy zatem osiem osobników, w tym 4 krowy i 4 byczki.

Pierwsze dwa żubry przywieziono 19 stycznia 2021r. z Puszczy Boreckiej. W kolejnych dniach z Nadleśnictwa Borki dojechały jeszcze 4 sztuki. Jako ostatnie zostały przesiedlone dwa młode byczki z Nadleśnictwa Kobiór. Zwierzęta pochodzą z dwóch lokalizacji, aby pula genowa stada była jak najbardziej zróżnicowana. Trafiły do Lasów Janowskich, jako jeden z elementów projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

Przez pierwsze tygodnie, zgodnie z decyzją wydaną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska żubry przebywały w specjalnie przygotowanej dla nich zagrodzie adaptacyjnej. Otoczone opieką leśników, jak i weterynarzy, systematycznie dokarmiane i obserwowane przystosowywały się do miejscowych warunków oraz do siebie nawzajem. W grupie, jak w każdej innej, tworzyła się także hierarchia ważności - przewodnictwo objęła 8 letnia krowa. Po okresie adaptacji żubry zostały wypuszczone na wolność, jako samodzielne stado.

Jak na razie zwierzęta poruszają się na niewielkim obszarze, nie opuszczają wschodniej części naszych lasów i nadal korzystają z wykładanej w ramach zimowego dokarmiania karmy. Dzięki obrożom telemetrycznym, które noszą dwie krowy  lokalizacja stada jest stale monitorowana. Wszystko wygląda na to, że wolność im służy i że zdążyły się już zadomowić.

Docelowo stado w Lasach Janowskich ma liczyć około 40 sztuk. W niedługim czasie planuje się opracowanie długofalowej strategii rozwoju tutejszej populacji, w której znajdą się m.in. szczegółowe wytyczne co do liczebności miejscowej populacji przy tutejszych możliwościach siedliskowych lasów.

Pomimo, że przyjazd żubrów był przedsięwzięciem złożonym i zauważonym medialnie nie był jedynym realizowanym przez nas zadaniem. Na przyjęcie stada przygotowywaliśmy się już ponad rok wcześniej. Dbając o odpowiednią bazę żerową dla żubrów odtworzyliśmy 20 ha śródleśnych łąk i pastwisk oraz wybudowaliśmy zagrodę adaptacyjną i magazynopaśnik. Proces wyboru miejsca pod budowę zagrody oraz wsiedlanie żubrów nadzorowała prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW.

Miłośników żubrów informujemy, że już niedługo kolejne stado zostanie założone w Puszczy Rominckiej, a dokładnie w Nadleśnictwie Gołdap! Ponoć nic dwa razy się nie zdarza, jednak dwa nowe stada żubra w jednym roku jak widać może.