Obiekty edukacyjne Obiekty edukacyjne

Ścieżka na Porytowym Wzgórzu

Lokalizacja:
Ścieżka w większości znajduje się na terenie rezerwatu leśno–historycznego Lasy Janowskie. Zlokalizowana w rejonie o znacznych walorach historycznych, które zbiegają się jednocześnie z dużą wartością przyrodniczą i pięknem krajobrazowym terenu. Przebiega od pomnika poświęconego partyzantom, wzdłuż doliny rzeki Branew z przejściem przez dawny most leśnej kolejki wąskotorowej do obelisku na Wzgórzu Porytowym. Po drodze znajdują się mogiły partyzanckie i drzewa pomnikowe.


Rok powstania ścieżki: 1998


Opis ścieżki:
Trasa ścieżki rozpoczyna się przy przestronnym parkingu dla samochodów i autokarów, co czyni to miejsce bardzo wygodnym do startu pieszych wędrówek. Prosta aleja prowadzi do pomnika autorstwa Bolesława Chromego, upamiętniającego Bitwę na Porytowym Wzgórzu w czerwcu 1944 roku.

Miejscowy cmentarzyk wpisany jest do Rejestru Zabytków. Bitwa ta przeszła do historii jako największa potyczka partyzancka na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Już sam początek wędrówki z miejsca historycznego zachęca do spaceru ścieżką, która schodząc w dół ze skarpy zapowiada bogactwo przyrodnicze. Trasa wiedzie poprzez drewnianą kładkę na rzece Branew, wznosi się na porośniętą wiekowym borem jodłowym skarpę, dalej do drogi leśnej w kierunku miejscowości Momoty. Następnie dochodzi do nasypu dawnej kolejki wąskotorowej, aż do starego mostu na Branwi.


Długość ścieżki: 1,5 km


Ilość przystanków: 8


Czas przejścia: ok. 1 godz.


Tematyka tablic:
Pomniki przyrody w Lasach Janowskich, martwe drewno w lesie, śródleśna łąka, las liściasty, bór iglasty, zwierzęta lasów Janowskich, rośliny Lasów Janowskich, ślady i tropy zwierząt w lesie.

 

Serdecznie zapraszamy!