Obiekty edukacyjne Obiekty edukacyjne

Ścieżka edukacyjna w Rezerwacie Szklarnia

Lokalizacja:

Początek ścieżki przy trasie Janów Lubelski – Momoty w odległości ok 3 km od Janowa. Trasa przebiega przez zróżnicowane krajobrazy leśne – od starodrzewi jodłowych i sosnowych, przez lasy łęgowe, olsy i enklawy śródleśne. Koniec trasy w pobliżu miejscowości Szklarnia.

Rok powstania ścieżki: 1995

Opis trasy:

Ścieżka edukacyjna przebiega przez rezerwat Szklarnia. Jest to rezerwat częściowy, leśno-florystyczny o pow. 278 ha. Początek trasy – przy drodze asfaltowej w kierunku Momot w odległości ok. 3 km od Janowa. Na trasie możemy zobaczyć zachowany bór sosnowo-jodłowy, gdzie miejscami jodła tworzy lite drzewostany, z udziałem świerka i fragmentami drzewostanów brzozowych i olchowych. Teren rezerwatu jest częściowo podmokły z licznymi ciekami i łąkami tworzącymi śródleśne enklawy. Na trasie można zobaczyć m.in. liczne mrowiska mrówki rudnicy i szereg gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej (wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity, łanowo występujący widłak jałowcowaty). Dzięki obecności chronionych gatunków i obiektów umożliwi zapoznanie z najważniejszym formami ochrony przyrody. Duża zmienność siedlisk i warunków terenowych stwarza doskonałe warunki do prowadzenia tutaj zajęć edukacyjnych z wielu dziedzin związanych z lasem i przyrodą. Ścieżka jest przeznaczona zarówno dla grup zorganizowanych, jak i odbiorców indywidualnych. Dzięki niewielkiej odległości od Janowa ścieżka umożliwia prowadzenie zajęć dla uczniów przez pracowników Nadleśnictwa Janów Lubelski i nauczycieli lokalnych szkół. Przebywanie na ścieżce umożliwia połączenie wypoczynku z obserwacją zjawisk przyrodniczych.

Na trasie rozlokowanych jest 18 tablic edukacyjnych i 2 tablice informacyjne. Kierunki marszu na ścieżce wyznaczają biało-zielone znaki namalowane na drzewach.

Długość ścieżki: 3,5 km

Ilość przystanków: 20

Czas przejścia: ok. 2 godzin

Tematyka tablic:

Trasa ścieżki, dbajmy o nasze lasy, jodła pospolita, wyżynny jodłowy bór mieszany, mrówka rudnica, widłaki, wilgotny bór mieszany, enklawa śródleśna, suboceaniczny bór świeży, mieszkańcy mokradeł, olsza, gospodarka leśna w rezerwacie Szklarnia, na tropie zwierząt, drzewostan nasienny – naturalny bank nasion, świerk i buk, ile pięter ma las, sosna wejmutka przybysz z daleka, sosna pospolita.

Dodatkowe wyposażenie:

Przed wejściem na ścieżkę, poza granicami rezerwatu znajduje się zadaszenie turystyczne.

 

Serdecznie zapraszamy!