Obiekty edukacyjne Obiekty edukacyjne

Arboretum leśne

Arboretum zostało powołane Decyzją nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 15.03.2001 r. Położone jest ono na leśnym terenie pokrytym wiekowym drzewostanem, głównie sosnowym. Obecnie ma charakter parku leśnego z elementami ukształtowanego terenu, prześwietleń w drzewostanie, oczek wodnych, ścieżek, dróg, kładek, mostków i zadaszeń.

Duże zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych występujących na stosunkowo niewielkiej powierzchni pozwoli w przyszłości na prezentowanie typowych dla Lasów Janowskich zespołów leśnych i związanych z nimi roślin, w tym rzadkich i chronionych.

Wykorzystując istniejące walory przyrodnicze od 2014r. na terenie arboretum rozpoczęto wprowadzanie kolekcji roślinnych tworzących obecnie 3 funkcjonalne strefy: aleja rododendronów, wrzosowisko i strefa roślin ozdobnych nad stawem. W przeciągu ostatnich 3 lat w arboretum wprowadzono łącznie ponad 300 gatunków i odmian roślin.

Teren arboretum jest ogrodzony i wybudowano tu 3 połączone ze sobą zbiorniki wodne. Poprowadzono także pieszą trasę edukacyjną o długości 800 m oraz utworzono ścieżkę pieszo-rowerową łączącą arboretum z ZOOM-em Natury nad Zalewem Janowskim. Obserwujemy, że arboretum staje się coraz bardziej popularne wśród osób uprawiających nordic-walking, jogging, jazdę na rowerze itp. co skłoniło nas do zainstalowania tu w 2016r. siłowni plenerowej.

W najbliższym sąsiedztwie arboretum znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie" gdzie prowadzone są zajęcia z zakresu wiedzy przyrodniczo leśnej. Arboretum ma służyć mieszkańcom z okolicy, ale też z dalszych rejonów jako miejsce edukacji i rekreacji.

Serdecznie zapraszamy!