Lista aktualności Lista aktualności

Z Łosiem przez las – „W zgodzie na naturą - LIFE + dla Lasów Janowskich”

W 2019r. zakończył się projekt LIFE+ „W zgodzie z naturą- LIFE+ dla Lasów Janowskich”, realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie przy współpracy m.in. z Nadleśnictwem Janów Lubelski.

Głównym celem projektu była kompleksowa ochrona bagien i torfowisk wraz z ich cenną florą i fauną bytującą na tutejszych obszarach Natura 2000. Projekt finansowany był w 50% przez Instrument Finansowy Komisji Europejskiej LIFE +, pozostałe 50% kosztów sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

O działaniach z zakresu ochrony czynnej przeprowadzonych w ramach projektu oraz o kontynuacji niektórych przedsięwzięć i wnioskach naukowych z przeprowadzonych badań w kolejnym programie z cyklu „Z Łosiem przez las” opowiedzieli: Ewa Flis-Martyniuk, starszy specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody w Nadleśnictwie Janów Lubelski i Tomasz Wąsik, naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Link do audycji TUTAJ

Tekst: Małgorzata Kołodziejczyk