Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Janowskie gotowe na przyjęcie nowych mieszkańców

Z roku na rok nasze lasy są coraz bardziej znane i chętniej odwiedzane. Już niedługo pojawi się tu kolejny powód do przyjazdu – może ważyć nawet 700 kg i jest największym europejskim ssakiem. Mowa oczywiście o żubrze.

Nie jednym, a całym stadzie, którego przybycia oczekujemy w pierwszym kwartale tego roku. Stado założycielskie tworzące subpopulację janowską będzie składało się z 8 - 10 osobników przesiedlonych z Puszczy Boreckiej oraz z Nadleśnictwa Kobiór.

Zakończyliśmy już prace przygotowawcze związane z budową zagrody kwarantannowej, gdzie wszystkie osobniki będą przebywać przez pierwszych kilka tygodni od przyjazdu. Nie będzie to jednak czas na zwiedzanie, ponieważ zagroda nie będzie udostępniona. Czas w niej spędzony ma służyć żubrom do adaptacji w nowym środowisku, a pracownikom nadleśnictwa do wdrożenia się w opiekę nad nimi. Po okresie przystosowawczym zwierzęta zostaną wypuszczone na wolność, a tutejsze lasy staną się kolejnym punktem na mapie, gdzie w naturze będzie można stanąć z nimi oko w oko.

Aby proces adaptacji zakończył się sukcesem, a zwierzęta pozostały w Lasach Janowskich po wypuszczeniu z zagrody, bardzo ważne jest aby nie były płoszone i niepokojone, a ewentualny kontakt z ludźmi ograniczony był do niezbędnego minimum. Ponieważ dobro stada jest nadrzędne stąd nasz apel, aby zrezygnować z ambicji zrobienia sobie „selfie” z żubrem.

Pamiętajmy ponadto, że są to dzikie zwierzęta i choć unikają kontaktu z człowiekiem zawsze mogą zachować się w nieprzewidywalny sposób. Gdy poczują się zagrożone np. przez zbyt nachalną ciekawość ludzi  może dojść do niebezpiecznych sytuacji.

Nie tylko zagroda, do której trafią żubry, jest już gotowa. Na ich przyjazd przygotowywaliśmy się już od ponad roku. Żeby stworzyć zwierzętom jak najlepsze warunki do życia w naturze zrekultywowaliśmy 20 ha śródleśnych łąk, na których będą żerować.

Przez kolejne lata będziemy kontynuować rozpoczęte prace, dokarmiać zwierzęta w okresie zimowym oraz zapewniać im opiekę weterynaryjną. Dzięki obroży telemetrycznej nałożonej krowie-przewodniczce planujemy także poznawać ulubione trasy stada. 

Wszystkie wykonywane przez nas zadania na rzecz ochrony tego reliktowego gatunku realizowane są w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” dzięki wspólnym działaniom Lasów Państwowych oraz Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Kontynuacja dzieła polskich przyrodników którzy ocalili żubra i tworzenie niewielkich populacji tego gatunku jest jednym z założeń projektu.

Z uwagi na fakt, iż w wielu regionach stada są zbyt liczne część osobników musi być przesiedlana do nowych miejsc spełniających wymogi populacji co również zwiększa zasięg występowania gatunku oraz ogranicza rozprzestrzenianie się chorób tych zwierząt. Ma to służyć zwiększaniu bezpieczeństwa i stabilności populacji żubrów w Polsce.

O ile dla przyjezdnych obecność żubrów może być atrakcją o tyle wśród części mieszkańców wzbudza ona wątpliwości i obawy m.in. o szkody, jakie mogą powodować. Tak naprawdę,  jakim w naszych warunkach żubr będzie „sąsiadem” to się dopiero okaże.

O poczynaniach stada oraz o dzieleniu Lasów Janowskich z nowymi mieszkańcami będziemy informować na bieżąco.