Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia ratownicze w Lasach Janowskich

16 października 2019 r. wielu mieszkańców Janowa Lubelskiego i okolic obserwowało jadące w kierunku lasu wozy bojowe Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na szczęście daremnie wypatrywali kłębów dymu nad lasem.

W tym dniu odbywały się ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „ŁĄŻEK 2019”, których głównym celem było doskonalenie umiejętności gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych oraz dostarczenie wody na duże odległości – ponad 3 km, trzema magistralami wężowymi. Oprócz głównego założenia w trakcie ćwiczeń były epizody związane z ratownictwem medycznym, ewakuacja obozu harcerskiego, poszukiwania osób zaginionych, jak również koordynacja działań pomiędzy służbami zaangażowanymi w ćwiczenia.

W ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim zaangażowane były siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, kompani gaśniczej „WYŻYNA” wchodzącej w skład centralnego obwodu operacyjnego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu janowskiego. W ćwiczeniach oprócz sił i środków Państwowej Straży Pożarneji Ochotniczych Straży Pożarnych udział wzięli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu, Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, pracownicy Służby Leśnej z Nadleśnictwa Janów Lubelski oraz pracownicy zarządzania kryzysowego ze Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w czasie ćwiczeń doskonalone są procedury alarmowania, dysponowania, jak również taktyka działań gaśniczych i poznawanie  topografii lasów, co ma bezpośredni wpływ na prowadzenie działań gaśniczych.

Na zakończenie wyczerpujących ćwiczeń zostały dokonane podsumowania przedstawicieli wszystkich służb. Strażacy podziękowali leśnikom z Nadleśnictwa Janów Lubelski za dobre przygotowanie terenu i pomoc w trakcie ćwiczeń.